top of page
  • Facebook - White Circle

over bruniek

Bruniek vzw is een gloednieuwe gidsenvereniging en staat voor Brussel Uniek.

 

Eeuwenoude misverstanden , halve waarheden en scheefgetrokken legendes worden door Bruniek ontkracht en weer recht getrokken.

 

Aarzel niet om met je vereniging, collega’s, vrienden of familie een fijne wandeling op maat aan te vragen. Een formule met drank en/of maaltijd in een authentieke Brusselse estaminet behoort ook tot de mogelijkheden.

over bruniek

Bruniek vzw is een Brusselse gidsenvereniging die afgebakende historische facetten van onze hoofdstad in een uniek daglicht wil stellen. De vereniging ijvert er daarbij voor om eeuwenoude misverstanden en misleidende legendes te ontkrachten en in een correct geschiedkundig perspectief te plaatsen. Om dit doel te bereiken, vertrekt de vereniging van authentiek bronnenonderzoek als noodzakelijke voorwaarde.

 

Aarzel niet om met je vereniging, collega’s, vrienden of familie een fijne wandeling op maat aan te vragen. Een formule met drank en/of maaltijd in een authentieke Brusselse estaminet behoort ook tot de mogelijkheden.

Bruniek
wandeling

Wandelingen

Ontdek onze unieke wandelingen in Brussel en reserveer jouw plaats!

1.

2.

de marollen:

het echte verhaal

bruniek verrast

met bruegel

3.

geuzen in brussel

4.

5.

6.

joden in brussel

zenne-

wandeling

ZEVEN REGIMES,
ÉEEN WANDELING

7.

BEGIJNHOF, VISMARKT, HAVENS

8.

dansaert, KARTUIZERS EN DE LOODTOREN

Lezingen

Een geïllustreerde lezing over de bekendste Brusselse wijk aan de hand van authentiek bronnen- en beeldmateriaal.

 

Wil je graag een lezing organiseren?

Lezing
PUBLICATIES

PUBLICATIES

‘Dankzij het noeste en intelligente speurwerk van Surdiacourt komt een nieuwe naamsverklaring voor de Marollen in de plaats van de - duidelijk onjuiste - klassieke. Ze is wat minder verheven en devoot, maar daar zal wel geen enkele Marollien wakker van liggen.’ - Prof. dr. Luk Draye

 

 

De Marollen. Een eeuwenoud misverstand werpt een volledig nieuw licht op de naam en de evolutie van de bekendste volksbuurt in België. Wat begon als een eenvoudige voorbereiding van een gidswandeling door de Marollenwijk, mondde uit in zeven jaar archiefonderzoek. Dit boek vat de resultaten helder en bondig voor je samen, met aandacht voor verrassende onthullingen en pittige anekdotes. Weet je bijvoorbeeld dat het hart van de Marollen vroeger in de huidige Montserratstraat lag in plaats van op het Vossenplein? En dat er zelfs een ‘Marolle straete’ bestond? Of waarom in 1980 resten van een middeleeuws kerkhof opdoken in de Voorzienigheidsstraat?

 

Deze ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Brusselse wijk is bovendien geïllustreerd met - soms nauwelijks onderzochte - historische bronnen en knappe foto’s.

 

Tweede druk uitverkocht.

CONTACT

CONTACT

info@bruniek.be

Luc: 0478 88 37 16

Bruniek vzw

Vlaamsesteenweg 77

1000 Brussel

bottom of page