top of page

in de kijker

D R I E  N I E U W E
W A N D E L I N G E N !

 

WANDELING 1 : 7 regimes, 1 wandeling

 

In deze wandeling krijg je de kans om in één beweging – binnen een cirkel van 500 meter – een tocht te maken doorheen de zeven regimes die ooit de plak zwaaiden in Brussel. We houden daarbij telkens halt bij een historische plek die de gids in een correct historisch perspectief plaatst.

Zo weten we sinds de opgravingen bij Parking 58 – nu het administratief centrum van Brussel-Stad – dat er rond het jaar 1000 in de haven al kwaliteitsproducten passeerden. Wat haalden archeologen er uit de grond?

Onder de hertogen van Brabant kwam het begijnhof tot stand. In de begijnhofkerk tonen we je unieke linken met het leven in de buurt.

De Bourgondiërs Filips de Goede en Karel de Stoute waren betrokken bij de kloosters van de Witte Nonnen, de Kartuizers en de Dominicanen.

Het kanaal Brussel-Willebroek kwam er onder de Spanjaarden. Dokken tot in het midden van de stad waren het gevolg. Waar nu de Katelijnekerk staat, was vroeger een dok.

De Oostenrijkers legden op vrije gronden drie prachtige pleinen aan. We bezoeken er één van.

De Fransen hielden lelijk huis in onze hoofdstad: ze bombardeerden Brussel in 1695. Een eeuw later, in 1797, nationaliseerden ze de kloosters, waaronder die van de Dominicanen en de Minderbroeders. De obelisk die momenteel in de Sint-Gorikshallen staat, behoorde oorspronkelijk toe aan de abdij van Grimbergen.

De Nederlanders waren hier kort en goed. We bezoeken het Groot Godshuis, een van hun vele realisaties.

En we eindigen met de Belgen. Hun ‘veranderingen’ in Brussel sinds 1830 sommen we kort op.

Benieuwd naar dit alles? Neem dan zeker deel aan de wandeling!

 

Start van de wandeling: Ingang Administratief Centrum Brucity, Hallenstraat 4.

Einde van de wandeling: Groot Godshuis, Grootgodshuisstraat.

Voor meer info, boekingen en prijzen: bel naar 0478 88 37 16 (Luc) of mail naar

info@bruniek.be

FOTO 2 verkleinde weergave.jpg

WANDELING 2 : BEGIJNHOF, VISMARKT, HAVENS

 

Hoe ontstaat een wijk als er eerst alleen maar sprake is van een moeras, wat vijvers en enkele bomen? We vertellen je alles over twee Brusselse wijken, van het prille begin tot nu.

In het begin was er God, of liever de hertog. Hij bezat eerst alles, maar deelde gaandeweg delen van zijn gebied. Hoe dat in zijn werk ging, leggen we haarfijn voor je uit.

Onder de hertogen van Brabant kreeg het begijnhof een groot stuk van deze wijk. In de kerk tonen we je de resten van het begijnhof en enkele onbekende meesterwerken.

Onder de Spanjaarden kwam hier ook een haven. We wandelen doorheen de geschiedenis ervan.

De Vismarkt: waar bevond ze zich oorspronkelijk? Waarom kwam ze op de 'Vismet' en waarom werd ze alweer afgebroken?

Op de achtergevel van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg kan je de volgende tekst lezen: 'Mercatorum commodo et securitati, ædes à Maria Theresia'. Dat was toen nog de voorgevel van een door de Oostenrijkers opgericht stapelhuis. Toen dat te klein werd, kwam het uiteindelijk terecht op de site van Tour en Tassis.

Ook de bekende schoorsteen van de recyclagefabriek in Vilvoorde vond ooit een voorvader in deze wijk. Die heette toen minder diplomatisch ‘Mestbak’. Je verneemt alles over de afvalverwerking in het Brussel van toen. Je komt ook te weten hoe het er op dat vlak vandaag aan toe gaat, en welke rol de Zenne daarin speelt.

Het bekende ‘Klein Kasteeltje’ heeft verrassende historische roots.

We bespreken ook kort een aantal  gevels uit de gotiek, de barok en de rococo. Voortaan herken je ze direct.

 

Wil je van dit alles het fijne weten? Neem dan zeker deel aan de wandeling!

 

Start van de wandeling: Ingang Administratief Centrum Brucity, Hallenstraat 4.

Einde van de wandeling: Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Arduinkaai 7.

Voor meer info, boekingen en prijzen: bel naar 0478 88 37 16 (Luc) of mail naar

info@bruniek.be

 

FOTO 2 verkleinde weergave.jpg

WANDELING 3 : DANSAERT, KARTUIZERS, LOODTOREN

Hoe ontstaat een wijk als er eerst alleen maar sprake is van een moeras, wat vijvers en enkele bomen? We vertellen je alles over twee Brusselse wijken, van het prille begin tot nu.

In dit gebied was er rond 1235 niets. Toen schonk de vertegenwoordiger van de hertog een groot stuk grond aan de Witte Nonnen. In 1585 werden de Kartuizers uit Scheut verdreven en vestigden ze zich in de stad. In 1639 bevond de 'Oude Merckt' zich op het huidige Anneessensplein. In 1870 moest ze, wegens de overwelvingswerken van de Zenne, uitwijken naar de huidige markt op het Vossenplein.

De Oostenrijkers sloten zowel het klooster van Jericho als dat van de Kartuizers, omdat ze 'nutteloos' waren. En dan ging het snel. Op de plaats van het klooster van de Kartuizers kwam een katoenfabriek. Als later de Fransen aan de macht waren in ons land, legden ze, op de plaats van het klooster, de Fabriekstraat en de Zennestraat aan.

De Oostenrijkers legden op de gronden van het klooster van Jericho de Nieuwe Graanmarkt aan. Dat klooster heette aanvankelijk het klooster van de Witte Nonnen, maar in de vijftiende eeuw, na een schandaal, werd de naam Jericho in gebruik genomen.

Het vrijkomen van de kloostergronden en het in gebruik nemen van vrij gebied leidde in de negentiende eeuw tot een snelle industrialisatie. Overal zie je op oude foto’s schoorstenen en kleine fabrieken, alsook tal van brouwerijen. De schrijnende armoede in de Duivelshoek en de Bummelwijk werd romantisch in beeld gebracht door de schilders van die tijd.

Eerder vergeten, maar vandaag opnieuw actueel: de Loodtoren, in de buurt van de Ninoofsepoort, waar we ook nog twee octrooipaviljoenen uit de Nederlandse tijd vinden.

Vanaf 1890 kwam de nu al vele jaren hippe Dansaertstraat tot stand.

Momenteel wordt gewerkt aan de vervanging van de bekende ‘Vijf Blokken van de Papenvest’. In 1960 waren ze een toonbeeld van modernisme, vandaag een toonbeeld van moderne armoede.

 

Wil je van dit alles het fijne weten? Neem dan zeker deel aan de wandeling!

 

Start van de wandeling: GC De Markten, Oude Graanmarkt 5.

Einde van de wandeling: Bloemenhofplein.

Voor meer info, boekingen en prijzen: bel naar 0478 88 37 16 (Luc) of mail naar

info@bruniek.be

FOTO 3 verkleinde weergave.jpg
bottom of page