in de kijker

N I E U W E  W A N D E L I N G : V A N  K A A R T  N A A R  S T R A A T

‘Van kaart naar straat’ is een gloednieuwe wandeling van Bruniek.

We vertrekken in Bruniek, Vlaamsesteenweg 77, 1000 Brussel.

Daar bekijken we de eerste stadplannen van Brussel.

We spreken vooraf een parcours af en trekken daarna de stad in.

Tijdens de wandeling bespreekt de gids de evolutie van elke wijk en straat die we aandoen. Je krijgt onder meer antwoorden op de vraag wat er specifiek was voor de Spaanse, de Oostenrijkse, de Franse en Hollandse bezetting van Brussel, en op de vraag wat we vandaag nog herkennen uit die periodes.

Om ons verhaal extra de moeite waard te maken, hebben we voor de diverse wijken en straten van Brussel alle historische gegevens opgezocht:

 

- De eerste datum waarop een weg of straat ooit werd vermeld.

- De eerste beschrijving van Brussel uit 1567 van Ludovico Guicciardini uit ‘Descrittione de

  tutti i Paesi Bassi’ (de kaart van Brussel onderaan komt uit dit boek).

- De eerste échte stadsbeschrijving van Brussel uit 1743 door Georges Fricx.

- Een overzicht van de toeristische parcoursbeschrijvingen uit alle relevante werken vanaf

  de 18de eeuw.

- De eerste beschrijving van stadswijken uit 1453 (periode van de Bourgondiërs, met Filips

  de Goede die in die periode in Brussel de Aula Magna laat bouwen).

- De eerste ‘haardtellingen’ uit 1496 en 1526, met de precieze beschrijving van elk van

  de veertig wijken, met onder meer het juiste aantal ‘bewoonde’, ‘onbewoonde’ en

  ‘arme’ huizen.

- Een recent opgedoken manuscript uit 1598 waarin Filips II aan zijn ‘aposentador mayor’ – zijn

  foerier – opdracht gaf de huizen van Brussel te bezoeken, met het oog op hun geschiktheid

  voor het logeren van zijn gevolg. Uit dit document leren we van 4389 Brusselse woningen het

  aantal en de ligging van de kamers, de manier van verwarmen, de aanwezigheid van een

  keuken, de aanwezigheid van een paardenstal, enzovoort.

- De ‘Wijckboecken 1649-1770’: De overdrachten en de lijfrenten op onroerend goed werden

  daarin geregistreerd en leveren ons onschatbare gegevens op over de bewoners

  van de wijken.

- De ‘Cahiers de vingtièmes de la ville de Bruxelles: 1699-1793’ voor de 40 wijken van Brussel,

  met de namen van de eigenaars en huurders, het huurbedrag en de de namen op de

  eventuele uithangborden.

 

Extra: We tonen voor elke periode de typische (nu nog zichtbare) woningbouw en huizen.

Voor meer info: info@bruniek.be of 0478 88 37 16.

Brusselkaart Bruniek - kopie.jpg